Регистрација на хотел / агенција


Сите хотелски и туристички објекти кои имаат или пак немаат опција за онлајн резервации на нивните аранжмани и туристички понуди ги покануваме да станат наши партнери/соработници.
Поседуваме соодветно дизајниран систем кој ќе го подобри и олесни процесот на примање резервации согаслно на условите кои ќе ги дефинираме заедно со Вас.

Ние ви нудиме подобрување на работењето бидејќи со онлајн проажбата и резервации на туристички аранжмани и хотелско сместување многу побрзо и полесно се привлекуваат нови клиенти.
Web сервисот Супер Понуда овозможува брзо и ефикасно примање на резервации преку интернет.

Со оваа апликација се овозможува директна врска помеѓу корисникот и хотелот или туристичката агенција. Корисниците во неколку чекори можат да направат својата резервација.
Потврдената резервација се прикажува и во апликацијата на корисникот и во хотелот или туристичката агенција.
Обврска на хотелот или туристичката агенција е да ја потврди резервацијата во договорениот период.

ШТО ИМ ОВОЗМОЖУВА СУПЕР ПОНУДА НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ

1. Online презентација и маркетинг на понудите на хотелот или туристичката агенција.
2. Пратење на резервациите преку апликацијата.
3. Самостојно ажурирање на аранжманите и туристички понуди.
4. Самостојно креирање на промотивни понуди (попусти, одмори, летувања, крстарења аранжмани и туристички понуди, рент а кар возила)
5. Преглед на комплетна статистика на посетеност и промет остварен од резервациите направени онлајн.
6. Претставете се во најдобро светло...овозможено е примање на коментари и оценки од страна нa корисниците.

Платформата едноставно функционира и доволни се 10 минути вашите вработени да го совладаат користењето на Супер Понуда.

Константно се грижиме за маркетингот и промоцијата на нашиот веб сервис па со тоа и хотелите и туристичките агенции кои се членови на Супер Понуда постигнуваат поголема промоција.
Доколку сакате да бидете дел од нашата нова мрежа, може да се регистрирате преку следниов ЛИНК или пак за повеќе информации обратете ни се на е-маил: info@mreza.mk или на тел. 078 286 756.
Превземете ја мобилната апликација!

Нашата мобилна апликација е спремна за вашите брзи резервации и ви нуди: Безбедно плаќање, лесен процес во четири чекори, и елегантен кориснички дизајн.

ios
android
apps